Materiały:

Kurs biblijny o podstawach wiary: Kurs Nawigatorów do pobrania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania o protestantyzm www.proteologia.wordpress.com

Baptyści TV www.youtube.com/channel

 

Inne instytucje kościelne działające w Radości:

Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie www.wbst.edu.pl

Ośrodek Radość www.osrodek.baptysci.pl

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP www.baptysci.pl

Wydawnictwo Słowo Prawdy www.slowoprawdy.pl

 

Inne zbory Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP w okolicy:

I Zbór KChB w Warszawie (Centrum) www.baptysci.waw.pl

Zbór Blisko Boga KChB w Warszawie (Praga) www.bliskoboga.waw.pl

Chrześcijański Kościół Droga Życia w Otwocku www.drogazycia.pl

Zbór 5m w Mińsku Mazowieckim www.5m.org.pl

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)