W nowym roku szkolny we Wspólnocie Radość zapraszamy na niedzielne nabożeństwa o godz. 11.00, które odbywają się Kaplicy Seminaryjnej. Od tego roku, podczas nabożeństw odbywać się będą zajęcia dla dzieci - zależy nam na tym, aby rodzicie również mogli w jak największym stopniu uczestniczyć w nabożeństwach.

Oprócz tego zapraszamy na regularne grupy biblijne i spotkania w ciągu tygodnia, o których więcej można dowiedzieć się w zakładce Grupy domowe.

Nabożeństwa

Niedziela - 11.00

ul. Szczytnowska 35-39
04 - 812 Warszawa - Radość
(wjazd od ul. Ezopa)